sâmbătă, 2 august 2008

NEUROLOGIE INDIGO

de Lisa Renee


În experienţa mea de consultant, am putut observa faptul că, la fiinţele indigo, câmpurile energetice şi matriciale sunt mult mai dezvoltate şi sensibile. Ei sunt mult mai pre-conectaţi; în starea lor naturală aflându-se într-un stadiu dezvoltat de Percepţie Senzorială Superioară şi conştinetizare multidimensională. Modul lor de procesare a informaţiei nu are loc într-o secvenţă liniară, ci într-o stare multidimensională. Au tendinţa de a citi pagina unei cărţi de la mijlocul ei sau începând de la sfârşitul cărţii, ei necitind materialul din carte în sensul absorbirii lui din scoarţă în scoarţă, cum fac majoritatea oamenilor. Ei pot scana un câmp amplu de material şi de a scoate din el datele specifice care îi interesează în mod direct şi de a îndepărta restul. Ei pot avea o amploare şi o profunzime a acestei capacităţi de a absorbi o mare cantitate de informaţie. Ei nu sunt interesaţi de a absorbi nimic din ceea ce nu este pertinent şi de interes, deci studiile şcolare minuţioase sunt un coşmar pentru majoritatea acestor elevi indigo. Capacităţile lor cognitive sunt diferite şi, de multe ori, acestea nu sunt recunoscute şi nu îşi găsesc susţinerea în cadrul geniului lor creator. Dacă imensul lor potenţial nu este cultivat, ei pot fi consideraţi &ldquo, deficienţi ” potrivit standardelor tridimensionale. Totuşi, ei sunt extrem de avansaţi şi au nevoie de noi metode de învăţare şi de accesare a potenţialului lor creator şi menirii sufletului lor.

Seria uneltelor pentru ascensiune: Informaţii Inner Circle
Iunie 2006

Îndrumată fiind de o ierarhie spirituală, am fost instruită şi mi s-au descărcat cele necesare pentru a înţelege Ştiinţa Ascensiunii şi dinamica ei, în funcţie de straturile câmpurilor energetice omeneşti. Fiind o persoană intuitiv-spirituală şi un vindecător în eteric, în timpul acestul ciclu de Ascensiune, am facilitat sute de şedinţe pentru adulţi şi copii indigo. De-a lungul acestor şedinţe, am fost informată de Ierarhiile Luminii, pentru a facilita anumite ajustări aduse în sprijinul câmpurilor energetice ale familiei şi speciei indigo, pentru ca aceştia să se simtă mai în largul lor pe acest tărâm şi în corpurile lor.
În acest moment de evoluţie accelerată, este necesar ca unii dintre oamenii indigo trecând prin procesul Ascensiunii să fie asistaţi cu ajutorul chirurgiei eterice. Chirurgia eterică este un nou termen folosit pentru un grup nou de facilitatori, care încep să lucreze la anatomia multidimensională susţinând sistemul de nadis-uri sau straturile câmpului auric. Sistemul de nadis-uri este Plexul Neuronal Electric care primeşte şi transmite noile frecvenţe ce sunt absorbite în întreaga matrice energetică a individului şi în corpul celular. El acţionează ca un „comutator” energetic al întregului câmp bioenergetic. Sistemul de nadis-uri este localizat la nivelul stratului eteric de referinţă al corpurilor energetice, având uneori nevoie de a fi upgradat, pentru a fi mai bine adaptat noilor energii care intră în câmpul personal. Această recablare va menţine frecvenţele ce rezonează cu corpul inidividului, la nivelul disconfortului minim. Chirurgia eterică va fi o nouă meserie, cum sunt multe dintre felurile de vindecare ce apar în această perioadă de tranziţie.
Persoanele indigo au o senzorialitate extrem de dezvoltată în diferite direcţii – un auz, vedere, sensibilitate la mirosuri, sunete şi alimente, toate crescute. Acest lucru se poate manifesta şi sub forma unor reacţii alergice la multe din materialele sintetice din ambient, substanţele poluante şi conservanţii alimentari. Orice substanţă neorganică reprezintă o insultă la adresa sistemului lor nervos, putând dezvolta o intoleranţă la ea. De asemenea, multe persoane indigo sunt pe deplin telepatice. Dacă se vor afla în prezenţa unor anumite calităţi ale câmpurilor energetice, care nu se află în rezonanţă cu vibraţia lor personală, aceasta poate deveni ceva îngrozitor de suportat pentru ei. În timp am întâlnit mulţi adulţi indigo care s-au autotratat cu medicamente şi alcool, pentru a putea rezista/face faţă. Din copilărie, ei au fost covârşiţi din punct de vedere emoţional de cantitatea şi structura îngrozitoare a energiilor externe. De multe ori nedându-şi seama de asta, ei au devenit empatetici, ajungând să absorbe sentimentele, gândurile şi energiile oamenilor din jurul lor. În timp, acest fenomen a ajuns să le devină dureros de dens.
În practica mea energetică, am facilitat upgradări de structură neurologică, la nivelul de tipare energetice ale celor indigo. Este un felde chirurgie eterică care remodelează structurile de nadis-uri şi tiparele energetice; pentru ca sistemul nervos să se poată recalibra şi armoniza cu nivelul vibaţional al esenţei sufletului care sălăşluieşte în corp(uri). Am facilitat aceste lucruri atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. În multe din cazuri clienţii mai s-au simţit mai bine, într-o varietate de feluri. De multe ori substanţele nutritive şi suplimentele alimentare sunt şi ele necesare pentru a susţine corpul fizic, în legătură cu structura sa neurologică. Pe măsură ce sinapsele lor nervoase se aprind/iau foc, se creează frecvenţe energetice care pot arde ceea ce vine prin neurotransmisie, ca şi săruri şi minerale specifice din ţesuturi. O dată ce aceşti nutrienţi sunt înlocuiţi, persoana indigo va resimţi mult mai puţină anexietate sau va rămâne la fel de sensibil, în preajma unor frecvenţe discordante.
Trecem printr-un ciclu de accelerare masivă de activare a frecvenţelor. Trebuie să ne pregătim corpurile şi să ne folosim de toate uneltele ce ne sunt puse la dispoziţie, pentru a face acest lucru să fie cât de lin cu putinţă. Vă încurajez deci ca, după cum veţi simţi fiecare, să vă folosiţi de unelte şi să începeţi să întrebaţi, în forul vostru interior, de ceea ce aveţi personal nevoie. Cereţi să fiţi îndrumaţi la vindecătorii cei mai potriviţi, cereţi informaţie sau vindecare nemijlocită, de la Echipele specializate în înălţare/ascensiune şi de la Familiile voastre stelare indigo.
Vă ofer acestă informaţie, care mi-a fost furnizată în timpul multora din şedinţele mele de vindecare eterică. În acest moment este dificilă o cuantificare ştiinţifică a acestor lucruri, de vreme ce ele au fost adunate şi compilate printr-o cultivare a unei conştientizări multidimensionale, în răstimpul ultimilor ani ai procesului meu personal de ascensiune/înălţare. Sper din tot sufletul că aceste lucruri le vor fi de folos părinţilor copiilor indigo, ca şi adulţilor indigo, pentru ca ei să poată discerne mai bine propria lor anatomie energetică multidimensională şi să găsească soluţiile care să le îngăduie să se simtă mai bine, mai în largul lor, în timpul acestei perioade speciale de pe planetă.
Pe website-ul meu există tot soiul de unelte (în zona dedicată membrilor) care abordează această problemă. Aceste comenzi invocaţionale sunt denumite Uneltele de Calibrare ale Lucrătorului cu Lumina. După cum vă simţiţi purtat, îndrumat, facilitaţi acestea atât pentru voi, cât şi pentru copiii voştri indigo. Poate va fi nevoie să dezvoltaţi un program în cadrul căruia veţi repeta aceleaşi structuri, fiindcă ele îi ajută pe vindecătorii planurilor interioare şi pe Maeştrii Ghizi să vă sprijine evoluţia, pentru ca voi se puteţi realiza cât mai precis şi corect găsirea, canalizarea upgrade-urilor de structuri neurologice ce vă sunt necesare vouă.
Rămâneţi în luminozitatea Inimii şi Căii Sufletului vostru! Toţi Una suntem aici!

Lisa Renee, www.EnergeticSynthesis.com

Traducerea: Alexandra Popa

Niciun comentariu: